REZOS DE LOS 256 ODDUN DE IFA

REZOS DE LOS 256 ODDUN DE IFA

B A B A E J I OG B E   REZO:  BABA  EJIOGBE ALOKUYE IRE MOWADE ABATA BUTU AYE ERU OSHE BANU OBARANIREGUN IRU OBATALA OGBONI  ASIFAFUN GBOGBO ORUN  GBOGBO  LOWO  ESHU OMA ATOTOLO  OLE AFEKAN ADIFAFUN OBATALA  OSHEREIGBO  OBI ITANA AMBIAMA ITANA AMBIAMA EYELE...

Pin It on Pinterest