OGBE DI KAKA OGBE DI LELE

OGBE DI KAKA OGBE DI LELE

OG B E OD I   REZO: OGBE DI KAKA OGBE DI LELE IYA LAMU BOROTITI OLITON OMO ABAN SHARAELA ADIFAFUN UNBATI ORUNMILA.   SUYERE: OGBE DI KAKA, OGE DI LELE, OGBE DI LELE, OGBE DI KAKA.   REZO: OGBE DI  KAKA  OGBE DI LELE OGBE DI ASUSE AFEFE AYERI OTA EYYE...

Pin It on Pinterest