REZO IRETE LAZO

Adifafun oba iku inle arere orun arebe abaleye oba Eggun lese igui abatele omo Eggun lordafun Orunmila kaferefun Egúngún

REZO OGBE DI
Ogbe di kaka. Ogbe di lele. Adifafun Morotita. Maferefun Shango.
REZO OTURA NIKO

Otura Niko orilolowao obanse aye awo, katanshe onirewe afefelorun
Orishaoko.
REZO OSA SHE

Osa She Ifá ni Orisha. Mosafun Shele mobashe soko adifafun Obatala, lodafun Elegba, Shango ati obini. Maferefun eyele.
OBARA KANA

Oni maleku maku oni melele adifafun tinle ana eschinle orugbo bimolakun maku bimelaku mala adifafun Shango añale afiedine meye egu meta.
REZO OGBE TUMAKO
Kukuye aya Kukuye aya arun atana yubara kunisaya adelewa Orunmila abuani lebo orun ire nira kilodafun Eshu.

REZOS Y SUYERES
Califica esta publicación