Oríkì ọbàtálá

Oríkì ọbàtálá
Ọbàtálá ọbátárìsà
Ọba pátápátá tí ń bá wọn gbóde iránjé
Ọba nílé Ifọ́n
Ò sùn nínú àlà
Ò jí nínú àlà
Ò tí inú àlà dìde
Ba ńlá ọkọ yemoo
À wúwo bí erin
Òrìṣà wun mi ní budo
Ibi Ire l’òrìsá kalẹ

Ọbàtálá ọbátárìsà
Divinidad que vive en iránjé.
El rey que vive en Ifọ́n.
Duerme en ropa blanca.
Se despierta en ropa blanca.
Se levanta en vestiduras blancas.
Adorado padre del marido de yemoo.
Òrìṣà me deleita cuando está en su lugar.
Es un lugar maravilloso donde se entroniza àrìṣà.

Pin It on Pinterest

Share This
Esta web utiliza cookies, puede ver aquí la Política de Cookies