OG B E I R OS O

 

REZO: OGBE ROSO UNTELE ASHE EBBO ASHE TO ARIKU BABAWA ORUNMILA AKUALOSIÑA AKUA EBBO RERA ORUNMILA ISOTA OGBE ROSO UNTELE ASHE ATIE DEKU ATIE, ATIE DEYA DEYA ATIE, ATIE AKUKO ATIE, ATIE ADIE ATIE, ATIE ASHE ASHE ADIE.

 

SUYERE: OGBE ROSO UNTELE, ATIE KUN ATIE JA ORUNMILA HURUN HURUN MOLE PIN

HURUN MOLE PIN HURUN.

BOBO BO MI

ERAN BOBO BO MI EJE.

 

REZO: OGBE ROSO UNTELE ENABORO ADIFAFUN EBBO TINIBELE ELOSO ARUN ABO ELEBO.

 

REZO: OGBE ROSO ADIFAFUN OKURIN ODE, OPIPO OBIRIN ORO INDOKO OFIKALE PECULO OPOLOPO OKUNI.

 

REZO: OGBE ROSO ADIFAFUN AYAN ASHE LODUN ASHOKO SHOBO AJOGUN LEFA ANAYO ADEDI NILE LODAFUN OLODO.

 

REZO: OGBE ROSO MONI OSHA AHEREBO MONI OSHA AHEREBO MONI OSHA ADASHELE.

 

REZO: OGBE ROSO KORO AWO OKO ALIA AWO ILE OLOFUN ADIFAFUN AGUNDARE ADIFAFUN SHEKORDA.

 

SUYERE: MONI OSHA SESEREBO, MONI OSHA SESEREBO, MONI OLOFUN ORISHA MONI OSHA SESEREBO.

 

SUYERE: OGBE ROSO UNTELE, ATIE KUN, ATIE JA, ORUNMILA RURUN RURUN, MOLPIN, RURUN MOLE PIN RURUN. BOBO MI ERAN BOBO BO

MI EJE.

 

REZO: OGBA ROSO UNTELE ISHIN AWO ORISHOIPKUO OKUN ISHI NI IWIN ORISHA ABANIDIYE AFI YEBA EGOWORO ESAYO OLORUN

NI ADIFAFUN ORUNMILA, ADIFAFUN SHANGO, ATI EGGUN.

 

REZO: OFA ERI OBA ASHESHE NI ORUN  AGBO NAWO OSA OBASHO ERI PERI AWO ODA IYE BU ADIFAFUN OLOFIN TINSHE OKO ABUTUN WO NIGUI OLOLE LEJUN PARUGO KI AYEBE WUNDIA IFA  MABA EKUKI GBOGBO ISHE ATI WAHALA ELERI  LEYI  OBINI NOGBA BO IGUIRIPA DUNKO LEBO ADA  LEFE  GARUBO  KELOPO  AYA KOIGBA EDE

ODOLOPO KOSI MOPE  NOJO MASAN NI AWO IRUN OMOTE ATI AWON

EGGUN NITU URUMBO WARIVE  IGBA  BU OMI OMI OKAN NIMU AWON DIGUN WOYITI EGGUN MOSI OMU  OMITI OSI NIBE IBANI POLU TITI GBOGBO IGBA OMO  BIBIN NIGBA OMO BIRIN OMIFUN EGGUN OBA

AGBA BEYIN BORE  KAFEREFUN ORUNMILA.

 

1ER. SUYERE: OGBATUN OMAKA ODARA INSHE OMU LODE IGBA FIGBA ISHE KOMI ASHE OMOLODE ASHE OMOLODE.

 

2DO. SUYERE: (PARA DARLE AGUA A EGGUN). OBA FI OMO ISHE OMI KOBI OSHE OMOLODE ASHE OMOLODE.

 

3ER. SUYERE: (PARA DESPEDIR A EGGUN). OYILE IGBE EMO NIJE IJE ORAGUN.

 

REZO: OGBE ROSO AFIDI KUE OSORIBENLEKUI OLELE  OLELE BABA BIALE OMO OBA LELE OLELE BABA BIALE  OMO  OBA  LALA

OLELE OKUA SURE OLELE LAKUA ODA AUN ANIYA BAYAKUNLO

SILE ELELE  SILE ELELE AUN MAFUFU KETE AUN  MALAKUI OROBO.

 

REZO: OGBE ROSO, ADIKANKUN, OBININ, OSHISHA UMBO, ALE ODARA, ORUNMILA PELURE, OYA ATI, OSHUN OBIRIN. ODARA LODAFUN OLOFIN.

Pin It on Pinterest

Share This
Esta web utiliza cookies, puede ver aquí la Política de Cookies