OG B E Y E KU N

 

REZO: OGBE YEKU BABA  OMOLU ABAKAKA BABA O AN ADIFAFUN AWANO IKIBE  AKORA  KEKE  AWANO TIO PITO  BIYE  LEKE ERANKO ANDOBELASHI  GBOGBO ERANKO LORUBO KEKE MEDILOGUN ERAN MALU, EKU, EYA, AWADO, OÑI, OPOLOPO OWO.

 

SUYERE: EDAFON SHURO MI ORE, EDA EWE EDA EFUN AGAYU RAUN OSOMOBO MOBO SODOROMI YARE IYA LODE ABA.

 

REZO: OGBE YEKUN NI BABA  OMILU  AGBA OLOYA NIRO DEMU, AGOGO NLA SHENU  GBAGBA LONI NI PARIKOKO  OTENU DUNDUN NI PARASIDI  OTENU BATA JAD YEKUN ADIFAFUN OZAIN LODAFUN ORUNMILA KAFEREFUN OJUANI MEYI.

 

REZO: AKUENO OLORI ASHUBO AWO KAKA ADO ADIFAFUN ORI KAFEREFUN ORUNMILA.

 

REZO: OGBE YEKUN KUKUTU ADIFAFUN GUONITI AFITI BIYE LOGBU ORUNGAN.

 

REZO: OGBE YEKUN BABA OMOLU ABAKAKA BARA ADAN ADIFAFUN KENE UN TIO PIO BIYE LOKE ERANKO ALUBODE LANSHI LORUBO.

 

REZO: OGBE YEKUN BABA OMOLU BABA ADIFAFUN SHORO KOKO EPASIDA IKIBO OKARA KOKO ROKO OKO KOBERU OGBE.

 

REZO: OGBE YEKUN OMOLU OBA KAKA EDAN ADIFAFUN YEBEKA OKA APEINDA IKIBO OSHOSI KAKARAKA OKO KOBORUN OGBE LOLA OGBE TEKE OUN KOYE KOBIN ADIFAFUN KENKUN TIO PIO EYELE LOWO ERANKO OLUBEBE GBOGBO ERANKO ETU LORUBO.

 

REZO: OGBE YEKUN BABA OMOLU BABA ADIFAFUN SHERE KEKE EPISANDA IKIBO SHERU KEKE OKO KOBORU OGBE YEKU LO TOKE OUN KOSHE  KOTIN ADIFAFUN OWUNKO ITA  FIRE  IYE  REWE OLUBAMBA TOLI LEBO ETU KORUBO MEDILOGUN ERAN MALU, OÑI MEDILOGUN OWO ELEBO.

 

REZO: OGBE YEKUN NI BABA OMULO AGBA OLOYA  NIRO DEMU, AGOGO NLA SHENU GBAGBA LONI NI PARIKOKO  OTENU  DUN DUN NA LORI NI PARA OTENU BATA JAD OGBA YEKUN ADIFAFUN OZAIN, LODAFUN ORUNMILA. OJUANI MEYI.

 

REZO: KUKUTO KUKO ADIFAFUN GUONITI AFITI BIYE LOUGBU ORUNGO.

Pin It on Pinterest

Share This
Esta web utiliza cookies, puede ver aquí la Política de Cookies