rezo ọbàtálá

rezo ọbàtálá

Oríkì ọbàtáláOríkì ọbàtáláỌbàtálá ọbátárìsàỌba pátápátá tí ń bá wọn gbóde iránjéỌba nílé Ifọ́nÒ sùn nínú àlàÒ jí nínú àlàÒ tí inú àlà dìdeBa ńlá ọkọ yemooÀ wúwo bí erinÒrìṣà wun mi ní budoIbi Ire l’òrìsá kalẹỌbàtálá ọbátárìsàDivinidad que vive en iránjé.El rey...

oriki obatala

oriki obatala 180 obras para trabajar la santeria 12,97€ Abúléko Ifá y Òrìsà: El Saber de la Práctica Yorùbá en América Ifá y Òrìsà 9,22€ Adimú: Nuevas recetas para los Orishas 3,42€ Adimú: Nuevas recetas para los Orishas 17,62€ Al pie de mis...
Esta web utiliza cookies, puede ver aquí la Política de Cookies