ogbe juani

ogbe juani

OG B E OJ U A N I   REZO: OGBE WALW ADIFAFUN ADIE YARAKO UNBOWA SILE EÑI ADIE, EKUEKUEYE NI OMO KEKERE ADIRE OROMODIO FUN FUN ARERE LAWA ADIE ERE TASHE ADIE.  ADIE  WIWO  NI  OKU  LERI ADIFAFUN OGBE  WALE KETE  WALERI ADIFAIA NI ASIWERE LODAFUN ELEGBA.  ...
OG B E  I W OR I

OG B E  I W OR I

OG B E I W OR I   REZO: OGBE WEÑE MAFEREFUN OBATALA, OBATALA ALEYO UMBO INEDI IRE UMBO   OMOFA  EBE  BODA  KIMI  IDERELE  ADIFAFUN ASHEGUIDA ORUNMILA ADSHEKUE KII EYELE, AIKORDIE, EKU, EYA, EPO, AWADO, OPOLOPO OWO.   SUYERE: MOÑU EKUE, MOÑU EKUE MOSARAO,...
OG B E  Y E KU N

OG B E  Y E KU N

OG B E Y E KU N REZO: OGBE YEKU BABA  OMOLU ABAKAKA BABA O AN ADIFAFUN AWANO IKIBE  AKORA  KEKE  AWANO TIO PITO  BIYE  LEKE ERANKO ANDOBELASHI  GBOGBO ERANKO LORUBO KEKE MEDILOGUN ERAN MALU, EKU, EYA, AWADO, OÑI, OPOLOPO OWO. SUYERE: EDAFON SHURO MI ORE, EDA EWE EDA...
REZOS DE LOS 256 ODDUN DE IFA

REZOS DE LOS 256 ODDUN DE IFA

B A B A E J I OG B E   REZO:  BABA  EJIOGBE ALOKUYE IRE MOWADE ABATA BUTU AYE ERU OSHE BANU OBARANIREGUN IRU OBATALA OGBONI  ASIFAFUN GBOGBO ORUN  GBOGBO  LOWO  ESHU OMA ATOTOLO  OLE AFEKAN ADIFAFUN OBATALA  OSHEREIGBO  OBI ITANA AMBIAMA ITANA AMBIAMA EYELE...
OGBE ROSO ODDUN DE IFA

OGBE ROSO ODDUN DE IFA

OG B E I R OS O   REZO: OGBE ROSO UNTELE ASHE EBBO ASHE TO ARIKU BABAWA ORUNMILA AKUALOSIÑA AKUA EBBO RERA ORUNMILA ISOTA OGBE ROSO UNTELE ASHE ATIE DEKU ATIE, ATIE DEYA DEYA ATIE, ATIE AKUKO ATIE, ATIE ADIE ATIE, ATIE ASHE ASHE ADIE.   SUYERE: OGBE ROSO...
OGBE DI KAKA OGBE DI LELE

OGBE DI KAKA OGBE DI LELE

OG B E OD I   REZO: OGBE DI KAKA OGBE DI LELE IYA LAMU BOROTITI OLITON OMO ABAN SHARAELA ADIFAFUN UNBATI ORUNMILA.   SUYERE: OGBE DI KAKA, OGE DI LELE, OGBE DI LELE, OGBE DI KAKA.   REZO: OGBE DI  KAKA  OGBE DI LELE OGBE DI ASUSE AFEFE AYERI OTA EYYE...
Esta web utiliza cookies, puede ver aquí la Política de Cookies